Ajankohta

14.1.2021 09:00 – 14.1.2021 10:00

Paikka

Teams

Järjestäjä

ProCom

Datan vyöry yritysten ja organisaatioiden toiminnan kaikille tasoille näkyy myös viestinnän ja vastuullisuuden ammattilaisten agendalla. Sisäisillä ja ulkoisilla sidosryhmillä on kasvava tarve ymmärtää, miksi yritykset tarvitsevat asiakkaidensa dataa, mitä sillä tehdään ja miten siitä huolehditaan? Mitä arvoa datan avulla tuotetaan ja miten tuo arvo jaetaan reilusti? Miten yritys parantaa asiakkaistaan keräämän datan avulla bisneksensä lisäksi maailmaa?  Voidaanko dataa analysoivan ja päätöksiä tekevän tekoälyn eettisyyteen luottaa?

Näihin kysymyksiin tämän hetken dataviestinnän pakollinen muoto eli tietosuoja- ja rekisteriselosteet sekä tietosuojaraportit antavat vain yhden kapean vastauksen. Viestintään nostetut esimerkit analytiikan hyödyntämisestä asiakaskokemuksen rakentamisessa ovat vain jäävuoren huippu. Määräystenmukaisuuden ja käyttötapausten esittelyn rinnalle nousevat arvonluonnin, reiluuden ja vastuullisuuden kysymykset.

 

Osaatko käydä dialogia datan reiluudesta, hyödystä ja turvallisuudesta?

Kun datalle halutaan antaa yksi, eri sidosryhmissä resonoiva ääni, on tarpeen ryhtyä kehittämään strategista ja arvopohjaista viestintää datan merkityksestä ja vastuullisesta hyödyntämisestä. Avainasemassa ovat arvonluonnin läpinäkyvyys ja tätä kautta voitettava sidosryhmien luottamus dataa käsittelevää ja hyödyntävää yritystä kohtaan. Aluksi on sisäisesti ymmärrettävä, mistä datassa on viime kädessä kyse yritykselle, sidosryhmille ja maailmalle.

Tässä jaostapahtumassa Functos Oy:n partner Mikko Merisaari johdattelee viestinnän ja vastuullisuuden asiantuntijoita sidosryhmille merkityksellisen dataviestinnän haasteisiin ja ratkaisuihin. Käytännön työkaluna tutustutaan Integroituun tietotilinpäätökseen, jonka avulla kuvataan dataan perustuvaa arvonluontia liiketoiminnan, sidosryhmien ja tiedonhallinnan näkökulmat yhdistäen. Tilaisuudessa on varattu aikaa erityisesti yhteiselle keskustelulle.

 

Muutamia linkkejä aiheeseen virittäytymiseen:

https://viestijat.fi/osaatko-vastata-asiakkaallesi-miksi-haluat-hanen-datansa/#ad143df3

https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/data-as-the-new-dimension-of-csr/

 

Aika: to 14.1.2021

Tilaisuus toteutetaan Teamsilla. 

 

 

 

Tapahtuma on jo alkanut ja ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

Ilmoittautumisen yhteydessä annettavia tietoja käsitellään ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry:n jäsenrekisterin
rekisteriselosteessa ja ProCom Oy:n asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Lue lisää rekisteriselosteista.