Ajankohta

5.10.2020 16:00 – 5.10.2020 18:00

Paikka

Etäyhteydellä

Järjestäjä

ProCom

Viestinnän eettiset kysymykset ovat viestinnän ammattilaisille tuttu pohdinnan kohde. Vastuullisuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus ovat myös suosittuja viestinnän tutkimuskohteita. Pelkkä epäeettisen toiminnan välttely ei enää riitä, vaan organisaatioiden odotetaan toimivan aktivisteina (corporate activism) ja ottavan osaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Nykyinen informaatioympäristö nostaa viestinnän eettiset kysymykset pohdittavaksi uudella tapaa. Sosiaalinen media, erilaiset tekniset alustat, älykkäät ja vielä älykkäämmiksi kehittyvät algoritmit seuraavat verkossa käyttäytymistämme, valintojamme, kiinnostuksen kohteitamme ja profiloivat meitä. Digitaaliset identiteetit ovat kovaa kauppatavaraa. Viestinnän ja markkinoinnin eettisiä kysymyksiä pohtivat nyt useat ammattiryhmät. Mitä meidän pitäisi tästä kaikesta ajatella? 

Tule mukaan Tiede- ja teoriajaoksen tapaamiseen keskustelemaan sosiaalisen median datasta, sen käytöstä ja etiikasta! Aiheeseen meidät johdattaa FT, tutkija ja filosofi Henrik Rydenfelt.

Henrik Rydenfelt on Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian ja viestinnän dosentti. Hänen erikoisalueitaan ovat etiikka, yhteiskuntafilosofia, tieteenfilosofia sekä median ja viestinnän tutkimus. Hän on ollut Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) puheenjohtaja 2018–2019 ja toimii parhaillaan Julkisen sanan neuvoston (JSN) jäsenenä yleisön edustajana 2020–2022. Lisäksi Henrik toimittaa suomalaista populaaritieteellistä Etiikka.fi-sivustoa.

Ajankohta: ma 5.10. klo 16-18

Tilaisuus toteutetaan Zoomilla. 

Kirjaudu sisään »

Ilmoittautumisen yhteydessä annettavia tietoja käsitellään ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry:n jäsenrekisterin
rekisteriselosteessa ja ProCom Oy:n asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Lue lisää rekisteriselosteista.